ത്രിത്വസ്തുതി

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

 

പിതാവിനും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും ആമ്മേന്‍.
%d bloggers like this: